Historie železnice a lokomotivy

Historie železnice už vlastně začíná vyjetými kolejemi, které vedly povozy po obchodních cestách. Dnes železnici spíše známe jako kolejový dopravní systém pro přepravu osob a zboží. První kolejová vozidla byla používána v dolech a byla tažena lany za pomoci navijáků, což se ještě dnes používá u pozemní lanové dráhy či u kabelové tramvaje. Postupem času narůstal požadavek i pro hladkou přepravu osob. To vedlo zprvu k oceli pobitým fošnám, později k montáži ocelových kolejnic na kamenných blocích, které byly později z důvodu dodržení rozchodu kolejí montovány na příčně položených dřevěných železničních pražcích. Dnešní železniční vozidla jezdí většinou koly z oceli na ocelových kolejnicích, a na jízdní dráze jsou drženy díky speciálnímu profilu kol a okolku. Pro pohon vpřed na velké vzdálenosti se dnes používá motor, který je buď umístěn přímo ve vozidle přepravujícím užitečnou zátěž, tedy v motorovém voze, nebo ve vozidle k tomu vyhrazeném a tím je potom samotná lokomotiva.

První veřejná železnice zahájila provoz v roce 1825 ze Stocktonu do Darlingtonu v Anglii a mimo zboží také poprvé v historii přepravovala i osoby. Kola železničních vozů již měla stejné okolky, jako mají dnešní vozy. Železnice v 19. století během několika desetiletí vytvořila hustou dopravní síť, která významně zkrátila dobu cestování v Evropě a v Severní Americe. Železnice také stála za zrychlením průmyslové revoluce, vytvořila potřebu vzniku těžkého průmyslu a díky svému rozvoji vytvořila předpoklad velké poptávky po železe, oceli a strojích. Začala se také modernizovat technologie stavby mostů a tunelů, aby bylo možno stavět rozsáhlé železniční tratě.

Když se spolu podíváme na historii lokomotiv, musíme se vrátit skoro až na úplný počátek a to k parní lokomotivě, která stála u samotného zrodu železnice.

Vývoj parní lokomotivy byl umožněn vynálezem parního stroje a jeho zdokonalením Jamesem Wattem. Vynálezu parní lokomotivy předcházely pokusy s parními vozy. První vůz, pohybující se silou páry, sestrojil francouzský důstojník N. J. Cugnot v roce 1769. První parní lokomotivu, pohybující se po kolejnicích, sestrojil Richard Trevithick v roce 1804. Nejvýznamnějším konstruktérem se ale stal George Stephenson. Sestrojil například stroj Locomotion, který dal lokomotivám jméno.

V době největšího rozvoje, který nastal kolem poloviny 20. století, jezdilo ve světě téměř čtvrt miliónu parních lokomotiv, které zabezpečovaly zhruba 90 % veškeré železniční dopravy. Ovšem i přes mnohá vylepšení nebyla parní lokomotiva schopna obstát, ve druhé polovině 20. století, v konkurenci jiných druhů lokomotiv, např. dieselové lokomotivy, které vznikaly v Německu a ve Švýcarsku. V Československu byla výroba parních lokomotiv ukončena roku 1958 a z pravidelného provozu ČSD byla poslední parní lokomotiva vyřazena roku 1980. Příležitostně pak jezdily v pravidelném provozu až do roku 1983.

Po druhé světové válce nastal v Evropě velký rozvoj elektrického pohonu, včetně velmi rychlých souprav.

Parní lokomotivy byly také důležitou, někdy dokonce hlavní rekvizitou mnoha uměleckých děl. Mnohým z nás je známá britská série lokomotiva Tomáš či kniha Pohádky o mašinkách a mnohé další. Velkým obdivovatelem lokomotiv byl i Antonín Dvořák.

Více o historii železnice a lokomotiv se můžete dozvědět z publikací, které nabízíme v naší nabídce. Přichystali jsme pro Vás i velký výběr časopisů a pro zájemce i různé katalogy vlaků a drah.

https://www.ekvariat.cz/auto-moto--doprava-letecka--lodni--zeleznice/

https://www.ekvariat.cz/auto-moto--doprava/

upoutavka_vlaky